Extras menu list

 

 

Pav Bhaji 95
Jain Pav Bhaji 100
Spec. Cheese Pav Bhaji 110
Khadi Pav Bhaji 120
Veg. Paneer Tawa Pulao 110
Shahi Cheese Pulao 120
Spec. Chola Pulao 110
Chole bhature 100
Makka Roti-sarso Ka Sag 110
Allu Paratha – Dahi 1o0
Paneer Paratha – Dahi 110
Mix Paratha 110
Sanv Paratha 100

Extra:

Pav 20
Masala Pav 25
Sarso Bhaji 60
Chole 75
Bhature 20
Bhaji 50
Roti (makka) 20
Dahi Ext. 25
Sadi Tikiya 15